In English


Vad innebär det att gå i borgen?

Det blir allt vanligare med borgen i bostadssammanhang. Främst kan det gälla studenter och personer med svag betalningsförmåga. Fastighetsägaren kräver att en säkerhet ställs i form av ett borgensåtagande. Det är ett löfte från en eller flera personer om att betala hyran om inte lägenhetsinnehavaren själv kan betala. 

Som borgensman skall du ha tillgångar som med god marginal täcker såväl dina egna utgifter som de ekonomiska skyldigheter (hyra, kostnad för onormalt slitage m m) du går i borgen för. Borgensmannen måste till fullo vara införstådd med vad han eller hon åtar sig.

Fastighetsägaren gör en kreditprövning av borgensmannen. Där prövas borgensmannens betalningsförmåga på sikt.

Fastighetsägaren bör lämna skriftlig information där det framgår att:

  • långivaren kan kräva hela betalningen av en eller flera borgensmän om borgen inte är begränsad
  • ett borgensåtagande finns kvar även efter en skilsmässa eller liknande från en person som man gått i borgen för
  • borgensmannens tillgångar inklusive bostaden kan behöva säljas.

Borgensmannen får säga upp ett borgensåtagande för ett hyresavtal med nio månaders varsel. En uppsägning kan dock inte träda i kraft tidigare än två år efter hyrestidens början. Om hyresgästen har flyttat från bostaden upphör värdens fordran (preskriberas) efter två år, såvida inte värden dessförinnan lämnat in en stämningsansökan eller gjort en ansökan om betalningsföreläggande hos Kronofogdemyndigheten.

Källor: Finansinspektionen, Konsumentverket« Tillbaka Skriv ut
Boplats Göteborg AB, Rosenlundsplatsen 1, 411 20 GÖTEBORG, Tel: 031-100 250, E-post: info@boplats.se