In English


Förbo bygger högre höghus - och mycket nytt

Bostadsföretaget Förbo AB, som ägs av Härryda-, Lerum- och Kungälvs kommun samt Mölndals stad har planerade byggprojekt i alla fyra ägarkommunerna. De projekt som avancerat längst och där inflyttning kommer att ske under andra halvåret 2006 är projekten i Mölndal och Härryda.

I Mölndal bygger Förbo i Balltorp där de redan idag har 600 lägenheter.  Genom nybyggnationen tillkommer ytterligare 39 lägenheter.


- I området finns en stor efterfrågan på lägenheter och en yta lämplig att bygga på, berättar marknadschef Anna Olofsson hos Förbo.

Därför bygger nu Förbo ett femvånings- och fyra stycken tvåvåningshus, där en del lägenheter kommer att vara i två plan. Alla lägenheter kommer att ha antingen en balkong eller en uteplats.

Det finns en stor efterfrågan på lägenheter i Balltorp där Förbo nu bygger ytterligare 39 lägenheter

- Vi har ett stimulerande samarbete med en referensgrupp bestående av boende i området, något som varit till stor glädje under arbetets gång, säger Anna Olofsson.

- Under hela planeringsarbetet har vi haft med oss tanken att man ska kunna "Bo kvar", dvs boendet ska vara förberett för att möta hyresgästens behov i livets alla skeden.


Höghus blir högre

Långt framskridna är också planerna för Förbos höghus i Mölnlycke  centrum. Huset byggdes på 50-talet och nu är det dags för en ordentlig ansiktslyftning. Även här har en referensgrupp varit med och påverkat. I det här fallet har det varit hyresgäster som många gånger bott väldigt länge i huset, en del till och med sedan huset byggdes.

- I byggprojektet har devisen varit "vi bygger för framtiden, men tar hänsyn till de som bor idag",  berättar Renée Lernestam på Förbos marknadsavdelning.

-Det har varit många och kreativa möten. Önskemålen har bland annat varit att lägenheterna ska förbli ljusa med stora fönster men att balkongerna och hissen ska bli större.

Även storleken på lägenheterna har referensgruppen varit med och påverkat. Det blir fler tvåor än tidigare, men det kommer också att bli en hel del fyror. Så stora lägenheter har det inte tidigare funnits i huset.

Höghuset i Mölnlycke centrum blir två våningar högre

- Som grädde på moset bygger vi på två våningar, så nu kommer huset i Mölnlyckes centrum åter att bli Mölnlyckes högsta hus, säger Renée Lernestam.

Förbo har också planer på att bebygga den s k "Brända tomten" i Hindås. I detta centrala läge tänker Förbo bygga två stycken tre-fyravåningshus med hiss med god tillgänglighet i traditionsrik miljö.

På "Brända tomten" i Hindås byggs två stycken tre-fyravåningshus med hiss och god tillgänglighet

Förbo ligger även i uppstarten av ett byggprojekt i Mölndals stad - området Fågelsten i Lindome. Det är en lantlig idyll med närhet till såväl Kungsbacka som Mölndals centrum och Göteborg. I detta projekt samarbetar Förbo med NCC och HSB. Husen befinner sig ännu på planeringsstadiet med sikte på inflyttning under 2007. Hus med hiss i Ytterby och hyresrätter med havsutsikt på Hedvigsholmen

I Kungälvs kommun planeras nybyggnation i Ytterby. Centrum rustas upp och växer, många nya bostäder kommer till, både i hyresrätt och bostadsrätt. Förbo planerar att bygga hus med hiss. Inflyttning är planerad till 2006.  

I Kungälvs kommun planeras också hyresrätter på Hedvigsholmen i Marstrand (se skissen till vänster). Området ligger intill vattnet och husen kommer att få både fin havsutsikt och en skyddad innergård. Inflyttning blir det tidigast 2007.

 


Nytt område i Lerum och 40 lägenheter byggs på Höjden

I Lerums kommun byggs ytterligare ett 40-tal lägenheter på Höjden, ett område med närhet till både naturen och Lerums centrum. Modern arkitektur kommer att harmonisera med befintlig bebyggelse. Förbo har sedan tidigare cirka 100 lägenheter i området. Husen blir i två plan av radhustyp. Varje lägenhet får egen entré samt uteplats eller balkong. Norra Hallsås i Lerums kommun är ett nytt område där  Förbo tillsammans med andra exploatörer planerar att bygga hyresrätter, bostadsrätter och friliggande villor. Planerad inflyttning 2007.   

Läs mer om Förbo på  www.foerbo.se« Tillbaka Skriv ut
Boplats Göteborg AB, Rosenlundsplatsen 1, 411 20 GÖTEBORG, Tel: 031-100 250, E-post: info@boplats.se