In English


Hur kan man bo?

Du registrerar dig på Boplats Göteborg för att kunna söka så kallade hyresrätter. Men hos oss hittar du även nyproducerade bostadsrätter och andrahandslägenheter. Nedan förklaras de olika bostadstyperna.

Vad är en hyresrätt?


Det är en bostad som du hyr av en värd, vanligtvis genom att betala hyra månadsvis. Som hyresgäst har du en del skyldigheter. Du ska betala hyran i tid, sköta om lägenheten väl och inte störa grannarna. I gengäld ansvarar hyresvärden för renoveringar och byte av utrustning.
 
Om till exempel spisen går sönder eller om det blir stopp i avloppet ska hyresvärden reparera felen. Med jämna mellanrum måste värden också måla och tapetsera om.

Gå till Sök lägenhet-sidan

Vad är en bostadsrätt?

I daglig mun brukar vi säga att den som har köpt en bostadsrätt äger sitt boende. Det stämmer på sätt och vis, men att äga en bostadsrätt innebär egentligen att man är medlem i en bostadsrättsförening och har rätten att nyttja lägenheten eller lokalen på obestämd tid.

Att köpa en bostadsrätt är en omfattande investering, speciellt i storstädernas centrala delar där man vanligtvis får betala miljonbelopp för minsta lilla etta. Förutom denna insats betalar den som bor i bostadsrätt också en månadsavgift för drift och underhåll. Denna kostnad är dock vanligtvis lägre än vad månadshyran är för en motsvarande hyrd lägenhet.

I en bostadsrätt har man också större frihet att förändra och påverka sitt eget boende. Renoveringar i lägenheten eller ett byte av t ex kyl och frys betalas av bostadsrättsinnehavaren, men är samtidigt en bra investering eftersom det kan höja lägenhetens värde.

Gå till Köp Nytt-sidan

Hyra i andra hand

Många ungdomar får ofta sin första egna bostad genom att hyra i andrahand. Det innebär att man hyr en lägenhet av en annan hyresgäst. Om du gör det är det vikigt att du har ett skriftligt kontrakt på andrahandsuthyrningen.

Skriv kontrakt
Kontraktet mellan dig och den som hyr ut reglerar exempelvis hyran, hur länge uthyrningen ska vara, uppsägningstid med mera. Utan ett kontrakt har du inga rättigheter och riskerar du att bli utslängd när som helst.

Hyr du i andrahand är det förstahandshyresgästen som är din hyresvärd - något hyresförhållande mellan dig och den ursprungliga hyresvärden (oftast fastighetsägaren) finns inte. Därför är det fortfarande förstahandshyresgästen som har ansvar för lägenheten gentemot fastighetsägaren. Det betyder att om han eller hon säger upp sig eller blir vräkt så måste också du flytta.

Måste ha hyresvärdens tillstånd
En orsak till vräkning kan vara just att en lägenhet hyrs ut utan tillstånd av hyresvärden. Hyresvärden måste också ge sitt samtycke om den föreslagna andrahandshyresgästen. Om personen gjort sig känd för att vara störande kan detta nekas. Brist på betalningsförmåga får dock inte utgöra ett sådant skäl.

En hyresvärd ger i regel sitt samtycke ett år åt gången under max tre år totalt. Om man provsambor får man dock hyra ut i andrahand max ett år totalt.

Betala inte för mycket i hyra
Som andrahandshyresgäst ska du inte betala för hög hyra. I princip ska hyran vara densamma som förstahandshyregästen betalar. Det är tillåtet att lägga på 10 procent  på hyran om lägenheten hyrs ut fullt möblerad, samt för de faktiska kostnader för el, Internet, tv, p-plats och liknande. Den som tar ut ett oskäligt påslag kan bli återbetalningsskyldig.

Gå till andrahandslägenheterna« Tillbaka Skriv ut
Boplats Göteborg AB, Rosenlundsplatsen 1, 411 20 GÖTEBORG, Tel: 031-100 250, E-post: info@boplats.se