In English


Andrahand


Här kan du både söka och annonsera bostäder med andrahandskontrakt. Att publicera en annons kostar 99 kr. Att söka annonser är däremot helt gratis.

Sök Skapa

Du kan ändra i din annons eller ta bort den genom att logga in i inloggningsrutan till höger.

Boplats villkor för annonsering


Annonssidan är endast avsedd för privatpersoner. Du får inte använda annonsutrymmet för att marknadsföra, göra reklam eller länka till andra webbplatser. Det är absolut förbjudet att bedriva handel med hyreskontrakt. Boplats Göteborg stänger av annonsörer som bryter mot dessa regler.

Betalning: Din andrahandsannons kostar 99 kronor, du kan betala på tre sätt:

- Automatiserad betaltjänst via telefon: tel. 0939 - 20 20 500 (Obs - du måste ange siffrorna i ditt annons-id, dock ej bokstaven framför id-numret)
- Bankgiro. Bankgironummer: 5875-4532. Ange ditt annons-id och telefonnummer i bankens meddelandefält vid betalning.
- Betala kontant i Boplats Göteborgs reception på Rosenlundsplatsen 1. Glöm inte ditt annons-id.

Publicering: Har du betalat genom vår automatiserade betaltjänst på telefon eller direkt i vår reception aktiveras din annons inom en arbetsdag. Har du betalat via bankgiro kan det ta ytterligare några arbetsdagar innan betalningen har kommit Boplats Göteborg tillhanda. Ser du inte din annons efter denna tid kan du kontakta Boplats Göteborg på tel. 031 100 250 eller maila till info@boplats.se

En annons är publicerad som längst två månader.

Du som skall hyra


Om uthyrare vill ha deposition. Kontrollera att personen du kontaktat är den de säger, och att personen bor i lägenheten. Du kan till exempel be uthyraren visa hyreskontrakt och tillstånd att hyra ut i andra hand, och be om kontaktuppgifter till hyresvärden. Får bådas trygghet rekommenderar starkt att första- och andrahandshyresgästen tecknar ett gemensamt bankkonto där depositionssumman bara kan ta ut med varandras samtycke.

Betala inte överpris. En hyresrätt som hyrs ut i andra hand får inte kosta mer än vad den som bor där betalar. Om den hyrs ut möblerad går det att lägga på ca 10%. Bostadsrättsägare som hyr ut i andra hand kan ta ut månadsavgift till bostadsrättsföreningen plus driftskostnader. Sedan ny lagstiftning infördes 2013 får även kapitalkostnaden för lägenheten läggas in i hyran. Läs mer hos hyresnämnden.

Som bostadssökande kan du höra av dig till oss om bostaden inte motsvarar vad som utlovats i annonsen.

Du som hyr ut


Andrahandsuthyrning är när någon upplåter sin lägenhet till någon annan - även till närstående, barn eller syskon. Det spelar ingen roll om du tar ut hyra eller inte. Det är själva upplåtelsen som räknas.

Godkännande: Du måste alltid ha ett godkännande från hyresvärden. Har du inte värdens godkännande kan du förlora förstahandskontraktet.

Skäl för uthyrning: För att värden skall gå med på uthyrningen krävs "beaktansvärda" skäl. Om värden säger nej kan du gå vidare till Hyresnämnden. Skäl kan vara ålder eller sjukdom, tillfälligt arbete eller studier på annan ort, särskilda familjeförhållanden som att man ska provsambo eller andra skäl som exempelvis vård av en nära anhörig.

Uthyrningstid: Hyresvärden ger i regel sitt samtycke ett år åt gången under max tre år totalt. Om man provsambor får man dock hyra ut i andrahand max ett år totalt.

Hyresvärdens samtycke till hyresgäst: Hyresvärden skall även ge sitt samtyckte om den föreslagna andrahandshyresgästen. Skäl att vägra samtycke kan vara om personen är känd för att vara störande. Betalningsförmåga får däremot inte utgöra skäl för nekande av samtycke.

Får inte begära ersättning: Hyresvärden får inte begära ersättning av hyresgästen för kostnader i samband med andrahandsuthyrning.

Ansvar för lägenheten: Det finns inget hyresförhållande mellan andrahandshyresgästen och den ursprungliga hyresvärden (oftast också fastighetsägaren). Förstahandshyresgästen har fortfarande ansvar för lägenheten gentemot fastighetsägaren. Om andrahandshyresgästen missköter hyresinbetalningen är det tillräckligt skäl för att säga upp kontraktet.
Tips: Betala alltid in hyran själv och låta andrahandshyresgästen sätta in motsvarande summa på ditt konto, så att du inte riskerar att bli av med kontraktet.

Kontrakt: Det är väldigt viktigt att ha ett skriftligt kontrakt, både för den som hyr och den som hyr ut. Kontraktet reglerar exempelvis hyran, hur länge uthyrningen ska vara, uppsägningstid, om elen ingår m.m.

Kan inte kräva att ta över kontraktet: Andrahandshyresgästen har aldrig rätt att kräva att ta över förstahandskontraktet.

Tvist: Om ni hamnar i tvist som ni inte kan lösa kan ni som sista utväg vända er till domstol. Hyresnämnden medlar i tvister som rör bostäder.

Försäkring: Tänk på att du behöver en egen hemförsäkring som andrahandshyresgäst.


Hyra
Hyreskostnad: För hyresrätter bör andrahandshyran vara densamma som förstahandshyresgästen betalar. En fullt möblerad lägenhet kan dock hyras ut med ett påslag på cirka 10 %. Tar man ut ett oskäligt påslag kan förstahandshyresgästen bli återbetalningsskyldig.

Bostadsrättsägare som hyr ut i andra hand kan ta ut månadsavgift till bostadsrättsföreningen plus driftskostnader. Sedan ny lagstiftning infördes 2013 får även kapitalkostnaden för lägenheten läggas in i hyran. Läs mer hos hyresnämnden.

Deposition: En deposition kan exempelvis vara motsvarande 1-6 månadshyror.
Tips: För att inte bli lurad, ta reda på att lägenheten och personen finns, och att personen bor i lägenheten. Be den som hyr ut att visa hyreskontrakt och tillstånd att hyra ut i andra hand. Du kan även be om kontaktuppgifter till hyresvärden.

Tips
:
Vi rekommenderar starkt att första- och andrahandshyresgästen öppnar ett gemensamt bankkonto som båda tecknar tillsammans, och bara kan ta ut depositionssumman med varandras samtycke. Detta är en trygghet både för dig som hyr ut och dig som ska hyra.

Skatt: Du skall betala skatt på inkomsterna från uthyrningen, Men du får också göra vissa avdrag - läs om skattreglerna på Skatteverkets webbplats.
Länkar

Läs mer
Hyresnämnden - om andrahandsuthyrning.
Fastighetsägarna - riktlinjer för andrahandsuthyrning.
Hyresgästföreningen - frågor och svar om andrahand.

Kontrakt
Hyresgästföreningens andrahandskontrakt (pdf).


Hantera annonser
För att ändra din annons måste du logga in.

E-postadress

Lösenord
 

Glömt Lösenord?
Andrahandannonser just nu


7 annonser
Hem / Andrahand « Tillbaka Skriv ut
Boplats Göteborg AB, Rosenlundsplatsen 1, 411 20 GÖTEBORG, Tel: 031-100 250, E-post: info@boplats.se